Altum scalare (Pterophyllum altum) artsbeskrivelse

Artsbeskrivelse af Altum scalare på AkvarieForum.

Billeder af Altum scalare (Pterophyllum altum) artsbeskrivelse


Dansk populærnavn

Altum scalare

Engelsk populærnavn

Altum Angelfish

Latin

Pterophyllum altum

Type

Fisk

Sværhedsgrad

Udfordrende

Akvariestørrelse (min.)

132 liter

Størrelse

10 - 15 cm

Vand

Ferskvand

Temperaturforhold

25 - 31 °C

Vandhårdhed

1 - 5 °dH

pH-værdi

4.8 - 6.2

Foder

Altædende (Flager, Piller, Levende føde)

Sammensætning han/hun

Parvis

Tilgængelighed

Ualmindelig

Alder

5 - 10 år

Familie

Cichlidae

Levested

Sydamerika

Opdrættet

-Kønsbestemmelse

Der er endnu ingen beskrivelse af kønsbestemmelse af Altum scalare.

Opdræt

Der er endnu ingen beskrivelse af opdræt af Altum scalare.

Passer sammen med

Der er endnu ingen beskrivelse af hvad Altum scalare passer sammen med.

Diæt

Der er endnu ingen beskrivelse af diæt for Altum scalare.

Fodring

Der er endnu ingen beskrivelse af fodring af Altum scalare.

Adfærd

Der er endnu ingen beskrivelse omkring Altum scalare adfærd.

Identifikation

Der er endnu ingen beskrivelse af indentifikation af Altum scalare.

Oprindelse

Der er endnu ingen beskrivelse Altum scalare oprindelse.


Har du tilføjelser eller ændringer til artsbeskrivelsen af Altum scalare, så kontakt os endelig her.