Regler og vilkår på AkvarieForum

AkvarieForum er en portal for akvarister, hvor formålet er at vidensdele og hjælpe hinanden til at få det bedst mulige ud af akvariehobbyen. Konceptet bag AkvarieForum er, at brugerne kan stille spørgsmål, få råd og vejledning, udveksle oplysninger, billeder, video, annoncer m.m. fra andre brugere.

Ansvarsfraskrivelse

AkvarieForum er en interaktiv portal og stilles til rådighed i sin til enhver tid eksisterende form som den er og forefindes. AkvarieForum har i intet tilfælde ansvar for rigtigheden og anvendeligheden af de på portalen tilgængeliggjorte informationer, uanset art. En hvilken som helst anvendelse af portalen, herunder downloading, tilegnelse og udnyttelse af informationer, som er tilgængeliggjort på AkvarieForum, sker på brugerens eget ansvar og for egen risiko. AkvarieForum kan således i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brugerens anvendelse af portalen.

AkvarieForum fraskriver sig ethvert ansvar for direkte, indirekte, afledte og følgeskader, tabte muligheder, tabt fortjeneste og enhver anden form for tab eller skade som følge af, at du har handlet i tillid til råd eller vejledning fra andre brugere af AkvarieForum.

AkvarieForum vil i overensstemmelse med gældende lovgivning slette ulovligt indhold på siden. AkvarieForum påtager sig intet ansvar over for nogen i den forbindelse. AkvarieForum forbeholder sig ret til at ændre, modificere, erstatte eller slette dele af indholdet på akvarieforum.dk og kan begrænse eller afbryde adgangen til AkvarieForum til enhver tid, uden at dette kan medføre nogen form for ansvar for AkvarieForum.

Links til andre web-sites er kun medtaget som hjælp til brugerne. Ved linking til tredjemands sider har AkvarieForum intet ansvar for indholdet af sådanne sider.

Cookies

For at benytte AkvarieForum - også som uregistreret bruger - skal du acceptere at AkvarieForum anvender cookies til forskellige formål.

Immaterielle rettigheder

Med mindre andet udtrykkeligt er anført, må brugeren påregne, at AkvarieForum og de herpå tilgængeliggjorte informationer af enhver art nyder immaterialretlig beskyttelse, hvorfor anvendelse heraf alene må foretages inden for rammerne af gældende lov.

Når brugeren skriver indlæg, uploader materiale eller på anden måde lægger indhold ind på AkvarieForum, så giver brugeren AkvarieForum en tidsubegrænset og non-eksklusiv ret til at bruge indholdet på alle medier.

Brugere må under ingen omstændigheder kopiere eller på anden måde offentliggøre andre folks beskyttede værker på AkvarieForum.

Velkommen til AkvarieForum!